BGFs historie

 

Oprindelse

Da Brørup Gymnastikforening og Brørup Idrætsforening den 27. juni 1898 blev enige om at køre parløb ved flere af foreningernes arrangementer og udvalgsarbejde, bliver grundstenen lagt til den forening, der eksisterer i dag som BGF/Brørup Gymnastikforening med 5 "selvstændige" idrætter - Fodbold, Gymnastik, Idræt om dagen, Billard & Floorball.
Det tætte samarbejde fortsætter nemlig uafbrudt frem til 1931, hvor de to foreninger bestemmer sig for at blive sammenlagt til een forening - 
100 års jubilæet den 27. juni 1998 blev markeret på forskellig vis på Stadion og i Brørup Hallerne i løbet af maj og juni mdr. 1998
I 2002 bliver BGF's aktiviteter udvidet, idet Brørup Billard Klub lægges sammen med BGF og bliver dermed den 4. idrætsgren – fodbold, gymnastik, idræt og billard – i BGF.

Formænd gennem tiderne

J. Husby Charles 1917 - Foreningens 1. formand
Barber M. Hansen - omkring 1940-1945
Simon Svenning - i henhold til 100 års Jubilæumskrift
Asger Rosager - i henhold til 100 års Jubilæumskrift
Arne Kiltang 1976 - 1989
Niels Rasmussen 1989 - 1994
Ejnar Thøgersen 1994 - 2000
Leif Frederiksen 2000 - 2001
Jørn Holmgaard 2001 - 2013
Gitte Christiansen 2013 - 2016
Jørn Holmgaard 2016 - 2018
Michael Mikkelsen 2018-

Højdepunkter

Fodboldseniorerne har ført en op/ned-tilværelse med resultater, som over en 3-årig sæson omkring 1990 var at finde i serie 2.
Også i ungdomsrækkerne blev der gået til "bolden", og der tillægges barbermester Mourits Hansen en stor tak for det arbejde, som han udførte i ungdomsarbejdet.
I mange år var Brørup også kendt for at have 5-6 oldboys-fodboldhold, som også var bruger af banen i Nørbølling.
I 2005 spiller seniorholdet i serie 4, og ungdomsafdelingen lige fra juniorer til "små fødder" får deres oplevelser med stor støtte fra ca. 28 frivillige trænere og holdledere.

Gymnastikholdet 1936-37

  1. række fra venstre: Anna Dahl, Bodil (leder), Karen Esmann, Gerda Christensen (smed).
  2. række fra venstre: fru Wittendorff (barber), fru Jacobsen (trafikassistent), fru Steffen Jørgensen, fru Else Nielsen (elektriker), fru Malle Christiansen (portør), fru Walthers, fru Vikjær.
  3. række fra venstre: Clara Henriksen (slagter), fru Dahl (brugsen), fru Mary Askov (snedkermester), fru boghandler Nielsen, fru Thea Kristiansen (elektriker), fru Brygger Kjær, fru Glarbjerg, fru Kamma Lassen (Vestkysten)
  4. række fra venstre: Kaja Brorsen, fru Johansen (sæbehuset), fru Møller (Stensvanggaard?), fru Mikkelsen, fru Theodor Nielsen (Uldvarehuset), fru Busk Rasmussen, fru Nikolaj Petersen, fru Ida Arendtorp, massøsen (brede ved hamp).


Nyt Stadion og Klubhus

Kommunen tilbød et nyt stadionanlæg, tidssvarende med fodboldbaner til træning, opvisningsbane, håndboldbaner og klubhus og en lejlighed til stadionforvalteren.
Søndag den 24. juli 1960 blev det nuværende Stadionanlæg på Stadionvej med klubhus indviet, og indtil 1981 var det Peter Wolff, som var stadionforvalter. Et job han varetog med stor dygtighed, og det kan læses, at i den periode sørgede Peter for, at BGF havde de bedste baner i Ribe amt.
Efter denne lange epoke som stadionforvalter, blev Klubhuset den 15. juli 1981 ændret til Den Selvejende Institution BGF's Klubhus, og fik Aage E. Hansen som dets første formand. Samme år – 25. september – blev de tre sidste omklædningsrum indviet.

Klubhuset på Stadionvej blev bygget omkring 1959-60. Stadion blev renoveret og nyanlagt i 1958. Klubhuset fungerede som både klubhus for BGF og bolig for stadionforvalteren Peter Wulff og hans kone Ida i 21 år. Den østlige del af huset var Peter og Idas bolig, mens den vestlige blev klublokale.

Lysbanen

I 1974 fik BGF sin lysbane etableret ved stor hjælp fra entreprenør Peter Bøgested. Prisen var på 44.000 kr.
I 1991 og årene op til er BGF i en situation, hvor fællesskabet kræver mere, end foreningen kan bære, og det medfører, at håndboldafdelingen melder sig ud af BGF og sammenlægges med Folding Håndbold til den fælles forening Folding-Brørup Håndboldklub.
Samme år må BGF indse, at arbejdet med at arrangere og afvikle Banko-spil må opgives.
I 1993 blev Klubhuset ændret til Foreningsejet, idet bestyrelserne for de to foreninger – Klubhus og BGF – var identiske personer.

Stadion

I begyndelsen af 1930'erne kom BGF i forhandling med købmand Arendttorp om køb af et jordstykke, og i 1933 købte BGF plænen, hvor Stadionvej nu er anlagt.
Omklædnings- og toiletforhold var ikke ting, som der blev stillet de store krav til, så det var i mange år "frie forhold" mellem træerne eller sidelinien.
I 1950'erne blev der stillet nye krav til fodbold- og håndboldanlægget, og da Brørup Kommune skulle i gang med en omfartsvej gennem BGF's anlæg, ja så kom der gang i forhandlingerne mellem BGF og Kommunen.

Fremtid

BGF arbejder bevidst på træneruddannelsen specielt i ungdomsrækkerne og gør her god brug af konsulenter fra JBU med trænersamlinger og DGI Sydvest`s konsulenter inden for gymnastikken.
I begyndelsen af 2002 fødes tanken om at bygge et nyt Foreningshus i Brørup i tæt tilknytning til Brørup Hallerne. Tanken er at BGF som forening skal fraflytte klubhuset på Stadionvej og til Foreningshuset, idet rammerne på Stadionvej bliver for utidssvarende og økonomisk for dyrt for BGF.
Den 1. november 2006 flytter BGF ind i Foreningshuset, og med årets udgang jævnes klubhuset med jorden.
Den 1. oktober 2010 indvies Byparken, som ligger skønt sammen med Foreningshuset og de grønne boldbaner, som BGF bruger.

Profiler

Fodboldfolket i BGF har så absolut gjort sig bemærket i positiv retning, hvilket bl.a. kan beskrives ved, at Kaj Kristensen, fodboldformand indtil 1991, blev tildelt DBU's sølvnål den 20. april 1991 for mere end 25 års virke i BGF fodboldafdeling.
Senere blev også fodboldformand indtil 2001, Erik Rosendahl Hansen, den 25. februar 2002 tildelt JBU's sølvnål for 35 års arbejde med og for BGF-fodbold.

Gymnastikken havde også sine profiler, hvor Elva Thuesen er en markant person gennem godt 40 års lederarbejde og de sidste 21 år lederen af Idræt om dagen-aktivitererne.

Historien før 1950

Her kan du læse Brørup Gymnastikforenings historie før 1950

 Mere BGF historie