Samværsregler

 

Samværsregler


Samværsregler i BGF gældende for foreningens aktiviteter; specielt fodbold og gymnastik

BGF/Brørup Gymnastikforening har valgt at følge de retningslinjer, som er udstukket af DGI og Danmarks Idræts Forbund samt naturligvis den af Folketinget vedtagne lovgivning.

BGF's politik om Børneattester.
Det betyder, at trænere/instruktører/hjælpeinstruktører og ledere, som arbejder med børn og unge under 15 år, skal udfylde en børneattest hvert år, for at blive kontrolleret for domme omhandlende pædofili.
Reglerne er lavet med begrundelse for at beskytte såvel gymnaster/fodboldspillere som trænere/instruktører/ledere i BGF regi.

Undgå misforståelser
Alle trænere/instruktører/ledere skal være opmærksomme på ikke at bringe sig en situation, hvor der kan opstå misforståelser om hensigten med deres optræden.
Hvis en træner/instruktør/leder føler at vedkommende er kommet i en situation, der kan misforstås af andre, bør vedkommende kontakte afdelingsformanden eller fællesformanden, for at drøfte om episoden giver anledning til, at der skal tages kontakt til den/de involverede eller deres forældre, for at sikre at der ikke er sket misforståelser eller for at rydde misforståelser af vejen.
Trænere/instruktører/ledere, der underviser unge under 18 år, skal særligt informeres om "skolelærerparagraffen" – Straffelovens § 223.

Den, som har samleje med en person under 18 år, der er den skyldiges adoptivbarn, stedbarn eller plejebarn eller er betroet den pågældende til undervisning eller opdragelse, straffes med fængsel indtil 4 år.

Straffeloven, § 223

Skulle der opstå mistanke om tilnærmelser/blufærdighedskrænkelse eller lignende følges BGF's beredskabsplan:

 • Det er BGF's formand eller anden person udpeget af bestyrelsen, som tegner foreningen i en sådan sammenhæng med støtte fra et bestyrelsesmedlem.
 • En mistanke skal behandles med største diskretion, da det er en meget alvorlig anklage mod en person.
 • Konstateres et overgreb, skal barnets forældre orienteres og samtidig orienteres om mulighed for hjælp fra det offentlige bl.a. socialforvaltningen.
 • Samarbejdet med den pågældende træner/instruktør/leder opsiges øjeblikkelig, samtidig med at sagen anmeldes til politiet.
 • Når dette er sket, bør foreningens øvrige medlemmer informeres, således at der ikke opstår yderligere sladder og rygtedannelse.


BGF's politik om omgangstonen og samværet med idrætsudøvere:

 1. I BGF taler vi ordentlig til hinanden – ingen sjofle tilråb eller kommentarer om hinandens kroppe/udseende. Mobning skal ikke finde sted.
 2. Trænere/instruktører skal ikke have eneansvaret for et hold børn.
 3. At respektere et nej – også i leg.
 4. I forbindelse med ture, stævner o.l. er der altid mindst 2 voksne ledere/instruktører med. En træner/instruktør overnatter aldrig alene med en idrætsudøver.
 5. Man går ikke ind i det modsatte køns omklædningsrum, hverken som forældre, træner eller idrætsudøver; ligeledes går man ikke i bad alene med en idrætsudøver.
 6. Mobiltelefoner skal være slukket til træning og i omklædningsrummene.
 7. Instruktører, trænere, ledere inviterer ikke enkelte børn med sig hjem.
 8. Forældre opfordres til at deltage i børnenes idrætsliv. De kender børnene bedre end instruktører/træner gør, og er derfor bedre i stand til at opdage, hvis barnet mistrives.
 9. I nogle idrætssituationer kan berøring være nødvendig i forhold til en instruktion. Det man som træner skal være opmærksom på er, om ens berøring har seksuel karakter eller kan opfattes som sådan.
 10. Hvis en træner/instruktør føler at være kommet i en situation, der kan misforstås af andre, er vedkommende træner/instruktør meget velkommen til at kontakte en fra udvalg/bestyrelsen, som vil føre samtalen til protokols, så evt. "fejlagtige" misforståelser eller rygter ikke får lov til at spredes
 11. Alle har pligt til at gå til udvalg/bestyrelsen, hvis de hører rygter om krænkelser eller selv fornemmer, at der er noget galt.
 12. Udvalg/Bestyrelsen har pligt til at tage sådanne henvendelser alvorligt og at reagere hurtigt på dem.

 

BGF's politik om alkohol:

 1. Ved arrangementer og fester følges gældende lovgivning. Det vil sige INGEN udskænkning til unge under 18 år
 2. Børn og unge må ikke indtage alkoholiske drikke i forbindelse med samlinger i idrætsforeningens regi
 3. Ledere, der er ansvarlige for sådanne samlinger for børn og unge, må ikke indtage alkoholiske drikke i den tid de fungerer i idrætsforeningens regi
 4. Idrætsforeningen forventer, at vore ledere møder ædru
 5. Har man som forældre eller anden person mistanke om eller konkrete eksempler på at foreningens alkohol politik ikke overholdes, har man pligt til at henvende sig til udvalg/bestyrelsen, som har pligt til at handle. Det er fællesbestyrelsen, der afgør hvilke konsekvenser overtrædelsen skal medføre.

 

BGF's Politik om rygning:

 • De anvendte idrætsfaciliteter er totalt røgfrit.
 • Trænere og instruktører bør ikke ryge i børn og unges nærvær. Fx på sidelinien under en fodboldkamp eller ved andre idrætsarrangementer.


BGF's Politik om brug af euforiserende stoffer

 • Indtagelse af euforiserende stoffer i idrætsforenings regi medfører omgående ekskludering af foreningen. Hvis misbruget omfatter børn og unge, tages der kontakt til SSP i kommunen.
 • Opdages salg/ køb af stoffer på forenings område, eller mellem foreningens medlemmer, tages der kontakt til politiet.


Denne politik kan til enhver tid justeres/ændres af BGF-Fællesbestyrelsen.


Således vedtaget af BGF-Fællesbestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. maj 2016.