bgf luft

Velkommen

Velkommen til BGF / Brørup Gymnastikforenings hjemmeside.

Her kan du surfe mellem de forskellige afdelinger og der få viden om, hvem der er registreret som formand / kontaktperson m. telf. og mailadr.

BGF er en flerstrenget idrætsforening, hvis idrætter holder til som følger:

Gymnastik: Brørupskolen & Ladelund Efterskole

Billard: Nyrenoverede lokaler i Brørup Hallerne, Byagervej 3, Brørup.

Idræt om dagen: Brørup Hallerne om vinteren og i den fri natur om sommeren.

Fodbold: Brørup Stadion / Foreningshuset, Byagervej 1, Brørup

BGF's tilholdssted er Foreningshuset, Byagervej 1, 6650 Brørup.

http://e-pages.dk/dgi/1133/

For trænere - ledere og andre interesserede.

 

Ferien i kalenderen er slut og nu er både Gymnastik og Fodbold igen klar med hver deres nye sæson og dermed nye oplevelser.

 

Du kan se de aktuelle hold for GYMNASTIK her

Du kan se de aktuelle hold for FODBOLD her

Nye positive signaler blev af Brørup Hallens formand Lars Madsen fremsagt på et strategimødeden 28. juni  med flere af hallens brugergrupper.

- Udmeldingen tager vi positivt, fortæller Helle Kildahl Andersen på vegne af BGF-Gymnastik og uddyber de nye muligheder, som består i at hallen vil arbejde på at skaffe plads til hele gymnastikkens medlemsskare på godt 300 medlemmer.

Der hvor gymnastikken må vælge fra er ønsket om en springgrav. Men så vil vi besøge andre gymnastikforeninger, som har fundet løsninger med springaktiviteten fortæller Helle.

Så måske om ganske få år ( 1 år ?? ) er gymnasterne at finde i Brørup Hallerne, hvor forældre - samtidig med at børnenes aktivitet - kan motionere i hallens nye motionsrum.

Derved bliver det lettere for forældre at planlægge egne motionsbehov.

Brørup Hallernes bestyrelse tager initiativ til i løbet af september måned 2016 at oprette arbejdsgruppe med mål at få BGF-gymnasterne til Brørup Hallerne.

BGF stiller med 4 i arbejdsgruppen / Niels Andersen, Mette Daugaard Jepsen, Helle Kildahl Andersen og Jørn Holmgaard.

Med  baggrund i at øge sikkerheden omkring Online betaling og give mulighed for at se hjemmesiden på Smartphone og Ipad har vi fået en ny hjemmeside, hvor grafikken er tilpasset nutiden.

Det skal gerne give hjemmesiden en bedre læsevenlighed og dermed mere brugbar.

BGF står hele tiden for at være på forkant med mange ting, og har DU som læser/bruger af hjemmesiden nye forslag, så bring dem videre, således at hjemmesiden hele tiden lever op til vort mål - læsevenlig og overskuelig.

Hilsen Jørn Holmgaard, fællesformand og ansvarlig for hjemmesiden sammen med proff. rådgiver.

BGF Kalender

kalender

Se hvad der sker i din klub...

BGF på Facebook

fritidsportal