bgf luft

Velkommen

Velkommen til BGF / Brørup Gymnastikforenings hjemmeside.

Her kan du surfe mellem de forskellige afdelinger og der få viden om, hvem der er registreret som formand / kontaktperson m. telf. og mailadr.

BGF er en flerstrenget idrætsforening, hvis idrætter holder til som følger:

Gymnastik: Brørupskolen & Ladelund Efterskole

Billard: Nyrenoverede lokaler i Brørup Hallerne, Byagervej 3, Brørup.

Idræt om dagen: Brørup Hallerne om vinteren og i den fri natur om sommeren.

Fodbold: Brørup Stadion / Foreningshuset, Byagervej 1, Brørup

BGF's tilholdssted er Foreningshuset, Byagervej 1, 6650 Brørup.

social ansvarUden at kende til de konkrete tiltag hos foreningerne i Brørup, så må vi som borger og foreningsfolk generelt forholde os til en ny hverdag for flere kontanthjælpsmodtagere, som nu kan være i den situation, at de ikke har økonomi til at primært børn får mulighed for at dyrke den idræt, som de brænder for og dermed fastholde et ungenetværk i en idrætsforening uden for skoletiden, siger BGF's fællesformand Jørn Holmgaard til avisen.

Fakta er, at de sociale forhold spiller en stor rolle for børnenes deltagelse i motion og sport, viser rapporten ”Danskernes motions-
og sportsvaner 2016”.

85% af børn i alderen 7-15 år af motionsaktive forældre dyrker regelmæssigt motion eller sport.

Derimod dyrker kun 57% børn af forældre, der ikke er motionsaktive, selv motion eller sport.

Idrætsforeningerne har mulighed for at fastholde børn og unge, hvis forældre ikke har økonomi til kontingenter, sportstøj og lignende, med hjælp via fondsmidler, som i konkrete tilfælde går ind og dækker disse udgifter, således at den unge kan fortsætte med sin idræt og foreningen får den kontingent, som samlet set er en yderst vigtig økonomipost i en forenings eksistens.

Det krævers blot fra den unge sportsudøver eller forældre dertil, at de henvender sig til en foreningsleder i den lokale forening og giver udtryk for, at økonomien ikke tillader ens barn/børn kan komme til eller fortsætte med idrætten.

social ansvar01Foreningen vil herefter foretage sin vurdering og eventuelt søge de nødvendige midler fra de eksisterende fonde via DGI, DIF eller BROEN Danmark, fortæller Jørn Holmgaard fra BGF/Brørup Gymnastikforening, som har hjulpet unge med at fastholde deres idræt i BGF via fondsmidler.

Ferien i kalenderen er slut og nu er både Gymnastik og Fodbold igen klar med hver deres nye sæson og dermed nye oplevelser.

 

Du kan se de aktuelle hold for GYMNASTIK her

Du kan se de aktuelle hold for FODBOLD her

Nye positive signaler blev af Brørup Hallens formand Lars Madsen fremsagt på et strategimødeden 28. juni  med flere af hallens brugergrupper.

- Udmeldingen tager vi positivt, fortæller Helle Kildahl Andersen på vegne af BGF-Gymnastik og uddyber de nye muligheder, som består i at hallen vil arbejde på at skaffe plads til hele gymnastikkens medlemsskare på godt 300 medlemmer.

Der hvor gymnastikken må vælge fra er ønsket om en springgrav. Men så vil vi besøge andre gymnastikforeninger, som har fundet løsninger med springaktiviteten fortæller Helle.

Så måske om ganske få år ( 1 år ?? ) er gymnasterne at finde i Brørup Hallerne, hvor forældre - samtidig med at børnenes aktivitet - kan motionere i hallens nye motionsrum.

Derved bliver det lettere for forældre at planlægge egne motionsbehov.

Brørup Hallernes bestyrelse tager initiativ til i løbet af september måned 2016 at oprette arbejdsgruppe med mål at få BGF-gymnasterne til Brørup Hallerne.

BGF stiller med 4 i arbejdsgruppen / Niels Andersen, Mette Daugaard Jepsen, Helle Kildahl Andersen og Jørn Holmgaard.

BGF Kalender

kalender

Se hvad der sker i din klub...

BGF på Facebook

fritidsportal